Pelayaran-VILLAGE akan memperbaiki kehidupan penduduk tempatan dengan membawa jangka panjang dan tanggungjawab sosial perubahan ekonomi dan ekologi terima kasih kepada kemahiran dan "ertinya untuk bekerja".

SOSIAL MODEL PERNIAGAAN & PELABURAN

  • Berkongsi manfaat melalui levi pelaburan semula sosial dijamin oleh model perniagaan. 30% daripada keuntungan dilabur semula dalam projek komuniti dengan cara yang dirancang.
  • projek komuniti tempatan diulangi betul aktiviti menyumbang kepada mengekalkan pelaburan semula.

Untuk sebuah kampung dengan 10 individu unit dan 1 restoran-bot (8 kabin)

Dolar Amerika Syarikat Anggaran pendapatan penginapan aktiviti sahaja Gaji dan pembelian, penyelenggaraan (40%) komunikasi / pengendali lawatan (5) (12%) Levy pelaburan semula (30%)
1st Tahun 620.000 250.000 75.000 190.000
2nd tahun 720.000 290.000 85.000 230.000
3rd Tahun 780.000 300.000 90.000 260.000

Mendapatkan kos pembiayaan swasta disediakan oleh perbezaan dalam kos dan seterusnya ke atas (DENGAN).

Semasa menggunakan sumber pembiayaan swasta majoriti saham akan diadakan oleh masyarakat setempat.

Penduduk tempatan adalah penerima utama dan peserta terutamanya awam dan swasta akan menggunakan contoh model untuk mewujudkan sinergi dengan wilayah lain di pemetaan inisiatif baru.

Di peringkat makro, ia menggambarkan terlebih dahulu ruang untuk inovasi : kelompok rentas disiplin antara pelancongan, hospitaliti dan eksport.

PEMBANGUNAN TEMPATAN

penglibatan masyarakat tempatan adalah wajib.

Pelayaran-VILLAGE akan menyediakan cara untuk usahawan wanita tempatan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri.

Pelayaran-VILLAGE cenderung untuk memberi kuasa kepada kumpulan sosial dan kurang bernasib baik dari segi ekonomi supaya mereka boleh menjamin kehidupan mereka.

Pelayaran-VILLAGE boleh memperuntukkan dalam bilik darjah jangka panjang terapung , klinik, kedai, bangunan mesyuarat / kota khusus untuk keperluan masyarakat.

MalaysiaRussiaFrenchJapan